Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, zaregistrovaným uživatelem nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Prosím seznamte se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s nařízením o ochraně osobních údajů – GDPR.

Kdo je správce?

Jsem Veronika Mocová, Podolská 44, 147 00 Praha 4 a spravuji webovou stránku www.veronika-mocova.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány, po jak dlouhou dobu a za jakým účelem.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracovávání obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. Čísle +420777998386  nebo na e-mail: info@veronika-mocova.cz

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  • Poskytování služeb, plnění smlouvy
    Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, případně profilovou fotografii potřebuji (zaslání přístupů, založení jedinečného uživatelského účtu) k vaší jednoznačné identifikaci a zároveň z bezpečnostních důvodů, kdy zákazník může mít na stránkách veronika-mocova.cz. speciální účet.
  • Vedení účetnictví
    Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byly moje vlastní.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v EU nebo v zemích, které zajišťují odpovídají úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některé z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: info@veronika-mocova.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoliv vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dnů, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup, jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. K tomuto úkonu potřebuji alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 180 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůta stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Dovoluji si vás ujistit, že budu zachovávat mlčenlivost o vašich osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.11.2020